CAD/CAM Sistemi ile Zirkon Altyapı Çalışmaları


Zirkonyum teknolojisi  sayesinde 3d olarak tüm detayları görebilir hatasız bir çalışma yapabiliriz.

Zirkonyum dişler hasta ağzından ölçü alındıktan sonra cad-cam  teknolojisi ile üretilmektedir. Cad-cam  cihazı hastanın ölçü modelini dijital ortama taşıyarak yapılacak protezin (kron ya da köprünün) altyapı dizaynını nasıl yapacağımızı dijital ortamda görmemize ve varsa hataları düzeltmemize olanak verir.Bu dizayn daha sonra kazıyıcı makinelere yüklenerek blok zirkonyum ya da blok metalden kazınıp,ağza takılacak protezin altyapısı zirkonyumdan ya da metalden elde edilir. Metal porselen protezler klasik yöntemlerle elde edilebilinirken zirkonyum protezlerin cad-cam sistemle üretilmesi zorunludur. Aslında fark da burada başlıyor.

Cad-cam programlama; diş ile protez arasında ne kadar boşluk istediğinizi ,zirkon kalınlığını, karşı diş ile  ne kadar porselen kalınlığı istediğinizi ,dişlerin paralelliğinde sorun olup olmadığını  mikron boyutunda görmemizi ve ayarlamamıza olanak vermektedir.Bu da insan hatası faktörünü en aza indirgememizi sağlıyor.

Cad-cam ile dizayn edilmiş zirkonyum altyapı artık teknisyeninizin sanatı ile ağzınıza en uygun renk ve estetikte bitirilmek  için porselen işleme safhasına hazırdır.